Marieke

van Osch

Verandering in Educatie

brand-linkedin

Visie op leren en leiderschap

Leerlingen motiveren om zelf te leren, dat is de grootste uitdaging in onderwijs. Om dat te kunnen doen, is het nodig om de leerling te zien en te kunnen lezen. Hen helpen nieuwsgierig te zijn. Dit is mensenwerk. Belangrijke aspecten zijn een veilige leeromgeving, voldoende uitdaging, leermateriaal op maat, eigenaarschap voelen over de eigen leerlijn, creativiteit, kritisch denken en samenwerking. Digitalisering kan dit proces goed ondersteunen. Data kunnen inzicht geven in en aan de leerling, niet hoeven toetsen maar analyseren terwijl de leerling leert. Om de talenten van een leerling tot bloei te laten komen, is ruimte nodig. Ruimte voor het mogen zijn van je eigen ik. Zo bereid je leerlingen voor op de maatschappij.


Deze visie is in mijn ogen ook het uitgangspunt voor het vormgeven van goed leiderschap.

Favoriete onderwerpen

  • Leiderschap: laat iedereen zijn eigen talent ontdekken en zorg voor inclusiviteit
  • AI: data kan helpen om inzicht te geven in leren en te kunnen differentiĆ«ren
  • Verandering: je kunt alleen veranderen als je gemotiveerd bent
  • Leerlijnen: leerlijnen en daaraan gekoppelde metadata geven structuur
  • Openheid: open communicatie, kwetsbaarheid en eerlijkheid zijn essentieel
  • Co-creatie: samen maken we deze wereld beter, co-creatie is samenwerken
  • Creativiteit: creativiteit zorgt voor mooie plannen en analyses
  • Digitale geletterdheid: de digitale wereld kan je helpen in je reis

Contact

Marieke van Osch

creatieve onderwijskundige

mvo@move.nu

06 260 285 00