Een innovatietraject op schoolniveau gaat enerzijds over individuele capaciteiten van het management, anderzijds over het functioneren van het team als geheel. Gezamenlijke keuzes die je maakt, gebaseerd op de visie zijn daarbij het uitgangspunt. Daarbij kun je er als school voor kiezen om het roer volledig om te gooien, om een deel van het onderwijs aan te passen of om enkele aspecten in te voeren. Dit zijn globaal de mogelijkheden, uiteraard is ieder traject maatwerk.

 • Duik in het diepe:
  ieder kind een tablet
  werken met heterogene groepen (stamgroepen)
  vakgericht werken in een atelier
  de leerkracht als vakspecialist
  individuele leerwegen
  een leerlijn volgen in plaats van de methode
  werken met rubrics om het geleerde vast te leggen in een portfolio
 • Een plonsje wagen:
  thematisch groepsdoorbroken werken
  ruime digitale middelen beschikbaar
  een dag- of weektaak in een planner
  werken met een portfolio
  de methode als inspiratiebron
 • Pootje baden:
  werken met apps en adaptieve software
  bewustwording van 21e eeuwse vaardigheden
  delen van lessen zelfstandig werken
  gedifferentieerde instructie

Kijk voor informatie ook bij de trajecten op bestuurlijk niveau en persoonlijk niveau.