Om dit te bereiken, zal er in de mindset van de leraar en leidinggevende veel moeten veranderen. Je ontkomt dus niet aan leren op persoonlijk niveau.┬áBinnenkort zal ik hier beschrijven hoe ik een coachingstraject op individueel ┬ániveau aanpak aan de hand van persona’s (archetype of karakterisering). Dan is het aan jou om te bepalen of je je hierin herkent!

Kijk voor informatie ook bij de trajecten op schoolniveau en bestuurlijk niveau.