MOVE.nu biedt innovatietrajecten op maat. De innovatietrajecten zijn vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling, maar uiteraard biedt MOVE.nu ook advies op het gebied van digitale middelen zoals hardware en software om dit alles mogelijk te maken. Op hardwaregebied werken de scholen die het innovatietraject volgenĀ het meeste met iPads en op softwaregebied met creatieve apps, adaptieve software, Bordfolio als digitaal portfolio en Eduapp als communicatieomgeving. Maar uiteraard passen wij alles aan aan de wens van de school/scholen.

Het is mogelijk om advies en begeleiding op bestuurlijk niveau aan te vragen, op schoolniveau en zelfs op individueel niveau.

Globaal genomen zijn er drie mogelijkheden:

 • Duik in het diepe
  ieder kind een tablet
  werken met heterogene groepen (stamgroepen)
  vakgericht werken in een atelier
  de leerkracht als vakspecialist
  individuele leerwegen met visuele leerlijnen
  een leerlijn volgen in plaats van de methode
  werken met rubrics om het geleerde vast te leggen in een portfolio
 • Een plonsje wagen
  thematisch groepsdoorbroken werken
  ruime digitale middelen beschikbaar
  een dag- of weektaak in een planner
  werken met een portfolio
  de methode als inspiratiebron
 • Pootje baden
  werken met apps en adaptieve software
  bewustwording van 21e eeuwse vaardigheden
  delen van lessen zelfstandig werken
  gedifferentieerde instructie